Sommarställe  Gamla tider  Bilder  Sandtorpet  Tankar från en älgmiddag

Sommarställe

Kopparskallen ligger på en udde i sjön Vikern i Nora kommun i Västmanland. Förmodligen har jorden brukats och bostadshus funnits där sedan flera sekler tillbaka. År 1943 köptes en bit av egendomen  av Emil och Sonja Delin  och ett par år senare köptes resten av egendomen som nu kom att innehålla 3 bostadshus med tillhörande jordbruksbyggnader samt en sportstuga för uthyrning till sommargäster. Även skog ingår Några år sköttes gården av två arrendatorer som bodde på två av gårdarna och hade häst och några kor och smådjur. Efter det förekom småskaligt jordbruk av en enda arrendator, Gunnar Nelander. År 1965 övergick Kopparskallen till nästa generation. Kopparskallen användes nu som sommarställe av ägarna.